In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Zona Iași 2013-2014: Calendar de activități PDF Print E-mail
Written by Pr. Petru Tamas   
Tuesday, 01 October 2013 08:55

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

ANULUI ŞCOLAR 2013-2014

 

I. OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ:

-FAZA LOCALĂ: dec. 2013 – ian. 2014(rămâne ca fiecare profesor să organizeze şi să stabilească data şi modalitatea de desfăşurare, în  conformitate cu regulamentul aflat în vigoare);

- FAZA JUDEŢEANĂ:

a)      Data:   1 martie 2014 pentru clasele V- XII;

Listele cu elevii calificaţi pentru etapa judeţeană/zonală, în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare, se vor trimite până la data de 15 feb. 2014. La etapa judeţeană participă maxim 2 elevi din acelaşi an de studiu, pe normă didactică a profesorului de specialitate. Dacă nu sunt elevi clasaţi pe un an de studiu, ei nu pot fi compensaţi ca număr cu elevi din alt an de studiu.

* Dacă este titular pe o şcoală se aplică regulamentul. În cazul în care are normă didactică pe mai multe şcoli poate să participe cu câte un elev pe nivel dacă pe un nivel nu sunt elevi nu se poate suplini sau înlocui cu elevi pe alt nivel.

Datele vor include: numele şi prenumele elevilor, clasa la care s-au calificat (se precizează anul de studiu în care se află elevul), unitatea şcolară, nota obţinută şi  profesorul care i-a pregătit.

La susţinerea probei de concurs elevii vor prezenta carnetul de elev ştampilat şi semnat de Directorul unităţii şcolare.

b)      Locul de desfăşurare:

Iaşi – Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi

Suceava, Școala Generală Solenețu Nou

Huşi (jud. Vaslui);

Botoşani

c)      Subiectele vor fi întocmite de o comisie alcătuită la nivelul O.P.S.P.R.S.

d)     Clasele participante: V-XII;

e) Limitele materiei: conform „Precizări privind olimpiada 2013”, mai jos paginile 5-8;

Limitele materiei (inclusiv):

-a V-a: Euharistia;

-a VI-a: Porunca a IV-a;

-a VII-a: Reforma catolică, Conciliul Tridentin;

-a VIII-a: Duhul Sfânt;

-a IX-a: vedeţi metodologia - rămâne exact ca în anul trecut;

-a X-a: vedeţi metodologia - rămâne exact ca în anul trecut;

-a XI-a: vedeţi metodologia - rămâne exact ca în anul trecut;

-a XII-a: vedeţi metodologia - rămâne exact ca în anul trecut;

 

- FAZA NAŢIONALĂ / DIECEZANĂ :

a)      NAŢIONALĂ: Data: 9 – 11 aprilie 2014;

Locul de desfăşurare: ORADEA, JUD. BIHOR;

Clasele participante: VII - XII Liceu + Licee teologice

b)   DIECEZANĂ: Data: 10 mai 2014;

Locul de desfăşurare: Iaşi – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi (lângă Spitalul de Recuperare, peste drum de Gara CFR Nicolina);

Clasele participante: V-VI;

b)      Limitele materiei (inclusiv):

-a V-a: Sacramentul maslului;

-a VI-a: Decalogul(tot) până la Poruncile Bisericii;

- conform „Precizări privind olimpiada 2013”, mai jos paginile 5-8

II. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE ESEURI șI CREAŢIE RELIGIOASĂ: "EPISCOP MARTIR ANTON DURCOVICI"

La nivelul Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli din Dieceza Romano-Catolică de Iaşi a fost demarat proiectul educativ: „Concurs interjudeţean de eseuri şi creaţie religioasă – episcop martir Anton Durcovici”. Concursul este la prima ediţie (anul şcolar 2013-2014), iar tema acestui an este: „Viaţa şi martiriul episcopului Anton Durcovici”. Este un concurs interjudeţean şi interdisciplinar (religie – limba română) la care se pot participa elevii de liceu. Se va desfăşura în două etape (etapa pe colegiu/liceu şi etapa interjudeţeană), pe două secţiuni (eseuri și poezie/teatru) și pe două niveluri de clasă (clasele IX-X și clasele XI-XII). Prima etapă se va desfășura în unitățile școlare, până la sfârșitul lunii ianuarie, și constă într-o lucrare pregătită dinainte de elevi și evaluată de un profesor de Religie și unul de Limba română. Cea de a doua etapă se va desfășura în aceeași zi cu Olimpiada Diecezană de Religie și va consta într-o creație ad hoc (eseu, poezie/teatru) pe marginea unei subteme propusă în ziua concursului de cei în drept. Detalii despre organizarea concursului găsiți în fișierele site-ul nostru: www.opsprsiasi.ro, la Concursuri, Eseuri . Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa expertului școlar din zona dumneavoastră.

- termen de trimitere a listelor: 02.04.2014.

 

III. CONCURSUL DE DESENE: „SĂ TRECEM PRAGUL SPERANŢEI” PENTRU

ELEVII CLESELOR I-XII:

-          ediția a V-a;

-          destinat elevilor claselor: I-XII;

-          tematica anului: ANTON DURCOVICI: „FERICIT ESTE POPORUL AL CĂRUI DUMNEZEU ESWTE DOMNUL” (Ps 32,12);

-          sunt aşteptate lucrări în tempera, guaşe sau grafică;

-          maxim 2 lucrări pe clasă, pe şcoală; să nu se depăşească 12 lucrări pe şcoală;

-          lucrările sunt aşteptate până la data de 26.04.2014;

-     Concursul se va desfăşura pe 10 mai 2014 la, Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi.

 

IV. MISSIO - CANONICA:

Iaşi + Botoşani + Suceava + Vaslui;

- Data şi locul de desfăşurare: Iaşi, 29.03.2014, ora 10.30;

- 04.04.2014: Roman, 28.03.2014: Bacău, 05.03.2014: Oneşti

Portofoliul va conţine: recomandarea de la părintele paroh de unde domiciliezi, C.V-ul(obligatoriu pt. începători/debutanţi şi reactualizat pentru ceilalţi profesori), raportul de activitate pentru anul şcolar în curs (cu specificarea participării la toate activităţile conţinute în calendar: olimpiade, simpozioane, întâlniri, cercuri pedagogice, etc.), autoevaluarea după modelul din scrisoarea către profesori primită prin părinţii parohi de la Oficiu.

 

V. ÎNTÂLNIREA (CONSFĂTUIREA) ANUALĂ A PROFESORILOR DE RELIGIE:

- anul acesta va avea loc la Iaşi, în data de 17.05.2014, odată cu beatificarea Episcopului martir Anton Durcovici; profesorii prezenţi vor primi adeverinţe de participare la acest eveniment.

 

VI. CERCURILE PEDAGOGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014:

- sem. I : 09.11. 2013;

Ora 10.00;

Şcheia, jud. Iaşi;

Responsabil: prof. sr. Monica Pascaru;

Tema: „Modalităţi de realizare a activităţilor extraşcolare. Implicarea colaboratorilor în

derularea acestor activităţi”

- sem. II: 24.05.2014 (data rămâne de discutat la olimpiada judeţeană);

Ora 10.00;

Răducăneni, jud. Iaşi;

Responsabil: prof. Margareta Augustin;

Tema: „Ora de religie şi cateheza, puncte comune şi deosebiri”

 

VII. REVISTA „EDUCATORUL CREŞTIN”:

-aşteaptă în continuare articole de la profesorii de religie(recenzii, articole, poezii, referate, lucrări interesante ale elevilor pe care-i coordonaţi, etc.).

 

VIII. SITE-URI UTILE:

-          www.opsprsiasi.ro

-           This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (adresat tuturor prof. de religie din Dieceza de Iaşi)

-          www.scoalacatolica.ro- pentru toate Episcopiile din România;

-          www.pastoratie.ro

-          www.edu.ro

-          www.didactic.ro

-          www.programe.ro

-          www.profreligie.ro(prof. de religie ortodoxă)

-          www.inforeligie.ro(prof. de religie ortodoxă)

 

IX. PELERINAJUL ABSOLVENŢILOR LA CACICA pentru elevii claselor a XII-a:

- profesorii care au ore la aceste clase să trimită listele cu elevii înscrişi părintelui inspector

Tamaş Petru – Sebastian până la 02.04.2014;

- Data: 26.04.2014;

- În program: meditaţii, spovezi, adoraţie, Sfânta Liturghie.

 

RECAPITULAREA DATELOR IMPORTANTE:

  1. 09.11.2013: Cerc pedagogic – Şcheia
  2. 01.03.2014: Olimpiada V-XII, faza zonală/judeţeană – Iaşi (Liceul Miron Costin – Iaşi), Suceava (Şcoala Soloneţu Nou), Vaslui (Huşi);
  3. 29.03.2014: Missio Canonica - Iaşi;
  4. 09-11.04.2014: Olimpiada VII-XII, faza naţională, Oradea;
  5. 26.04.2014: Pelerinajul absolvenţilor de Liceu la Cacica;
  6. 10.05.2014: Olimpiada V-VI, faza interjudeţeană/diecezană - Colegiul Tehnic „Ion Holban”Iaşi;
  7. 10.05.2014: Concursul de eseuri liceu, faza interjudeţeană - Colegiul Tehnic „Ion Holban”Iaşi;
  8. 10.05.2014: Concursul de desene I-XII, faza diecezană - Colegiul Tehnic „Ion Holban”Iaşi;
  9. 17.05.2014: Întâlnirea anuală pentru profesorii de religie, Iaşi;
  10. 24.05.2014: Cerc pedagogic - Răducăneni

 

ESEUL:

-          este o metodă de comunicare scrisă;

-     preluat din literatură (unde este folosit pentru a exprima liber şi cât mai incitant, anumite opinii, sentimente şi atitudini, referitoare la diverse aspecte ale vieţii oamenilor, într-un număr de pagini cât mai mic), poate fi folosit şi ca metodă de evaluare;

-     problematica eseului în învăţământ este foarte diversă putând fi abordată atât cu mijloace literare, cât şi cu mijloace ştiinţifice, într-un spaţiu care, de regulă, nu depăşeşte două-trei pagini;

-     rostul eseului, ca metodă de evaluare, este acela de a-i da elevului posibilitatea de a se exprima liber, de a-şi formula opiniile faţă de un anumit subiect;

-     eseul este o alternativă la testul grilă, bazat pe itemi stereotipi, cu alegere duală sau multiplă, care tind să monopolizeze evaluările sumative;

-     eseul ca şi referatul, poate oferi informaţii limitate despre nivelul de pregătire al unui elev sau student, informaţiile lui urmând a fi corelate cu informaţiile obţinute cu ajutorul altor metode de evaluare;

-     eseul se bucură de o largă apreciere în rândul elevilor atunci când este bine folosit (ca moment şi ca domeniu de aplicare), le oferă evaluatorilor informaţii foarte interesante, cel puţin în ceea ce priveşte capacitatea de gândire a elevilor, imaginaţia lor, spiritul critic, puterea de argumentare a unor idei personale, ce nu pot fi „măsurate”, la fel de precis, cu alte metode de evaluare;

-     eseul nu este un referat sau un rezumat;

-          eseul este un studiu de mică întindere, în jurul unor adevăruri religioase;

-          stilul în care este redactat trebuie să fie clar şi să valorifice vocabularul specific teologic sau religios;

-          se va evita folosirea excesivă a persoanei întâi singular în sublinierea opiniei personale şi însuşirea exprimărilor proprii unor autori drept expresii personale;

-          alcătuirea şi redactarea unui eseu presupune întocmirea unui plan cu respectarea unor cerinţe:

a) INTRODUCEREA:

- conturează şi precizează problema din enunţ relevând importanţa acesteia;

- introducerea nu trebuie să conţină soluţia problemei;

- din introducere să se desprindă marile diviziuni ale eseului, fără a se transforma într-un plan sumar al acestuia.

b) CUPRINSUL:

- subiectul să fie tratat ca un întreg pe tot parcursul lucrării, nu ca o colecţie de idei puse una lângă alta;

- fiecare paragraf să conţină idei distincte;

- se pot introduce citate scurte, cu relavanţă deosebită;

- exemplele trebuie să fie bine alese , din viaţă sau din bibliografie, fără a se abuza de multitudinea lor, ţinând cont de faptul că exemplul nu ţine loc de analiză a ideilor şi conceptelor, deşi o ajută;

- să nu conţină explicaţii circulare(explicarea unui subiect prin el însuşi) sau termeni al căror înţeles nu poate fi explicat;

- ideile să fie dezvoltate în funcţie de importanţa lor;

- sfârşitul unui paragraf să pregătească introducerea paragrafului următor.

c) CONCUZIA:

- să fie exprimată în termeni precişi;

- să derive din tratarea subiectului, fără a fi un rezumat al lucrării;

- pe lângă esenţa lucrării, să conţină noi sugestii şi deschideri spre alte probleme.

Last Updated on Sunday, 23 February 2014 16:47